Είδηση-επίσημη ειδοποίηση LPG για την απαίτηση της εμφιαλωμένων πλήρωσης & της διανομής ρυθμιστικά πλατφόρμα-6 αερίου

November 23, 2020

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Είδηση-επίσημη ειδοποίηση LPG για την απαίτηση της εμφιαλωμένων πλήρωσης & της διανομής ρυθμιστικά πλατφόρμα-6 αερίου

6. Καθιερώστε το επίδομα εκθέτοντας το σύστημα. Οι τοπικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει πλήρως να κινητοποιήσουν τις μάζες, να εκθέσουν τους κυλίνδρους πληροφοριών μη πλήρωσης και άλλες παράνομες συμπεριφορές με την ανίχνευση του δισδιάστατου κώδικα των κυλίνδρων, και να δώσουν τις κατάλληλες υλικές ανταμοιβές.