Είδηση-επίσημη ειδοποίηση LPG για την απαίτηση της εμφιαλωμένων πλήρωσης & της διανομής ρυθμιστικά πλατφόρμα-3 αερίου

November 23, 2020

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Είδηση-επίσημη ειδοποίηση LPG για την απαίτηση της εμφιαλωμένων πλήρωσης & της διανομής ρυθμιστικά πλατφόρμα-3 αερίου

3. Σύμβαση εφοδιασμού υγραερίου σημαδιών. Οι επιχειρήσεις και οι χρήστες εφοδιασμού υγραερίου πρέπει να υπογράψουν μια σύμβαση εφοδιασμού υγραερίου και κατανάλωσης. Ένας χρήστης στην πλατφόρμα επίβλεψης μπορεί μόνο να καταχωρήσει τη σύμβαση εφοδιασμού υγραερίου και κατανάλωσης μιας επιχείρησης. Εάν η αρχική σύμβαση δεν ακυρώνεται, η νέα σύμβαση δεν μπορεί να καταχωρηθεί, και ο χρήστης που δεν καταχωρεί τη σύμβαση εφοδιασμού υγραερίου και κατανάλωσης δεν μπορεί να διανείμει μέσω του platform.4. Επιθεώρηση οικιακής ασφάλειας συμπεριφοράς. Βάσει της εγγραφής πραγματικού ονόματος, η επιθεώρηση οικιακής ασφάλειας θα πραγματοποιηθεί στην ακριβή συμφωνία με τους κανονισμούς. Για τους χρήστες που δεν έχουν τους όρους για τη χρήση αερίου, ο εφοδιασμός υγραερίου δεν θα επιτραπεί. Οι χρήστες που δεν εγγράφονται στην επιθεώρηση οικιακής ασφάλειας δεν μπορούν να παραδοθούν μέσω της πλατφόρμας.