Είδηση-επίσημη ειδοποίηση LPG για την απαίτηση της εμφιαλωμένων πλήρωσης & της διανομής ρυθμιστικά πλατφόρμα-2 αερίου

November 23, 2020

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Είδηση-επίσημη ειδοποίηση LPG για την απαίτηση της εμφιαλωμένων πλήρωσης & της διανομής ρυθμιστικά πλατφόρμα-2 αερίου

2. Εφαρμόστε την εγγραφή πραγματικού ονόματος. Όλοι οι χρήστες πρέπει να καταχωρήσουν από το πραγματικό όνομα, υπό τον όρο στην εγγραφή αριθμού καρτών ταυτότητας του χρήστη, που συμπληρώνεται από τη λεπτομερείς διεύθυνση αερίου και τον αριθμό τηλεφώνου, κ.λπ., για να καθιερώσει τα αρχεία χρηστών και να πραγματοποιήσει ένα αρχείο για έναν χρήστη με έναν ολικό τρόπο. Οι χρήστες χωρίς εγγραφή στην πλατφόρμα επίβλεψης δεν μπορούν να παραδοθούν μέσω της πλατφόρμας. Προωθήστε την υπηρεσία εφαρμογής ηλεκτρονικό doorplate, και πιέστε τις επιχειρήσεις για να ανιχνεύσετε άμεσα τον κώδικα και να εισαγάγετε τη διεύθυνση αερίου και το όνομα χρηστών στην περιοχή όπου δισδιάστατο doorplate κώδικα έχει εγκατασταθεί.