Είδηση-επίσημη ειδοποίηση LPG για την απαίτηση της εμφιαλωμένων πλήρωσης & της διανομής ρυθμιστικά πλατφόρμα-5 αερίου

November 23, 2020

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Είδηση-επίσημη ειδοποίηση LPG για την απαίτηση της εμφιαλωμένων πλήρωσης & της διανομής ρυθμιστικά πλατφόρμα-5 αερίου

5. Φορτώστε τη διανομή και τις πληροφορίες ανακύκλωσης. Ολόκληρη η διαδικασία διανομής και κυκλοφορίας από την πλήρωση στη μεταφορά των επικίνδυνων χημικών οχημάτων, των σταθμών ανεφοδιασμού, των εργαζομένων αερίου, των χρηστών και της ανακύκλωσης των κυλίνδρων αερίου πρέπει να φορτωθεί στην πλατφόρμα επίβλεψης. Για τους κυλίνδρους αερίου χωρίς πλήρη αρχεία διανομής και κυκλοφορίας, η επόμενη πλήρωση δεν μπορεί να είναι φερμένο out.8. Επιβεβαιώστε τις γεμίζοντας πληροφορίες. Πρίν γεμίζει, ο κύλινδρος πρέπει να ανιχνευθεί και να επιβεβαιωθεί για να καλύψει τις απαιτήσεις πρίν γεμίζει. Για να εξασφαλίσει ότι τον κύλινδρο χωρίς αρχεία δεν μπορεί να γεμίσουν, τον κύλινδρο χωρίς μαύρη λίστα δεν μπορεί να γεμίσουν, τον κύλινδρο χωρίς γραμμωτό κώδικα δεν μπορεί να γεμίσουν, τον κύλινδρο χωρίς επιθεώρηση δεν μπορεί να γεμίσουν μέσα στη προθεσμία, τον κύλινδρο με τα μη δικαιώματα ιδιοκτησιών δεν μπορεί να γεμίσουν, τον κύλινδρο με τα ελλιπή αρχεία διανομής δεν μπορεί να γεμίσουν, κ.λπ.