Είδηση-επίσημη ειδοποίηση LPG για την απαίτηση της εμφιαλωμένων πλήρωσης & της διανομής ρυθμιστικά πλατφόρμα-4 αερίου

November 23, 2020

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Είδηση-επίσημη ειδοποίηση LPG για την απαίτηση της εμφιαλωμένων πλήρωσης & της διανομής ρυθμιστικά πλατφόρμα-4 αερίου

4. Θέστε το μέγιστο αριθμό κυλίνδρων που οι χρήστες μπορούν να αποθηκεύσουν. Συγχρόνως της επιθεώρησης οικιακής ασφάλειας, η επιχείρηση θα κρίνει το μέγιστο αριθμό κυλίνδρων που μπορεί να αποθηκευτεί από το χρήστη συγχρόνως, και να τους καταχωρήσει στο αρχείο του χρήστη. Οι κύλινδροι πέρα από τη μέγιστη αποθήκευση δεν μπορούν να παραδοθούν μέσω του platform.6. Καταχωρήστε τις πληροφορίες κυλίνδρων και εγκαταστήστε τον κώδικα QR. Όλες οι πληροφορίες κυλίνδρων αερίου θα καταχωρηθούν, και ο ενοποιημένος προσδιορισμός «ενός αερίου, ένα μπουκάλι, ένας κώδικας» θα πραγματοποιηθεί. Ο επιχειρηματικός κώδικας του κυλίνδρου αερίου πρέπει να αντιστοιχεί στο όνομα, το χρόνο παραγωγής και τον κώδικα εργοστασίων του κατασκευαστή ένα προς ένα. Ο καταχωρημένος κύλινδρος αερίου άλλων επιχειρήσεων δεν μπορεί να καταχωρηθεί πάλι. Εάν οι πληροφορίες κυλίνδρων δεν καταχωρούνται ή δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις, τις δεν μπορούν να γεμίσουν. Εξασφαλίστε ότι όλοι οι κύλινδροι αερίου είναι εξοπλισμένοι με το δισδιάστατο προσδιορισμό κώδικα, και το τμήμα επίβλεψης μπορεί να ελέγξει τις πληροφορίες των κυλίνδρων αερίου, τις γεμίζοντας πληροφορίες, τις πληροφορίες διανομής, τις πληροφορίες επιθεώρησης ασφάλειας, τα αρχεία χρηστών και άλλες πληροφορίες που πρέπει να εποπτευθούν ανά πάσα στιγμή μέσω της πλατφόρμας επίβλεψης. Ο χρήστης μπορεί να ανιχνεύσει τον κώδικα QR για να ελέγξει τις πληροφορίες για τον κύλινδρο αερίου που βλέπει εάν οι πληροφορίες που επιδεικνύονται για τον κύλινδρο αερίου είναι σύμφωνες με την τρέχουσα θέση χρήσης.